Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 đối với chất lượng đào tạo trường Cao đẳng sư phạm trung ương TP. Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo giáo viên sư phạm toán của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

Chùa Hưng Ký - Bông hoa kiến trúc nghệ thuật giữa thành phố

Ngày xuân đồng bào Khmer Nam Bộ làm lễ rước bò trâu

Chú đại bi linh diệu

Phan Khôi với vấn đề Chấn hưng Phật giáo những năm đầu thế kỷ 20

Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đại học Việt Nam : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa và xã hội hóa : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Thiocacbamoyl hóa các hợp chất chứa nhóm amin bằng tetrametylthiuram disunfua. XH, syntheis and tranformations of methyl 3 (4) isothioxianatobenzoat

Đặc điểm địa hóa môi trường biển xung quanh quần đảo Cô Tô - Ngọc Vừng

Tâm tĩnh lặng mà biết là ông phật thật

Giá trị văn hóa Chùa Cốc

Nghiên cứu quy trình sản xuất γ-Aminobutyric axit (GABA) từ dịch cám gạo bằng Lactobacillus : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 14

Thạch luận các đá peridotit núi Nưa và mối quan hệ với quặng hoá cromit vùng Cổ Định, Thanh Hóa : Luận văn ThS. Địa chất : 60 44 02 01

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở, bồi tụ đới ven biển Hải Phòng : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 55

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp địa vật lý phát hiện các đối tượng di tích lịch sử bị chôn vùi tại một số điểm ở Việt Nam : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 61

Một vài bài toán về sự va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi : Luận án PTS. Cơ học: 1 02 20

Tối ưu hệ động lực phi tuyến và bài toán chuyển tiếp trong lò phản ứng : Luận án PTS. Toán học: 01 01 02

Phát triển hệ chương trình xử lý, phân tích tài liệu phân cực kích thích ở Việt Nam : Luận án TS. Địa Vật lý: 1 02 24

Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam trên cơ sở xây dựng chỉ thị môi trường : Luận án TS. Địa lý tự nhiên: 62.85.15.01

Tập tạ để chơi...ghi ta

Ga-lăng cũng phải có ngưỡng

TÌM HIỂU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI

Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin – thư viện Trường Đại học Hà Nội

Sử dụng công cụ tài chính để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học( nghiên cứu một số trường đại học ở tỉnh Hải Dương)

Xây dựng mô hình tự hỗ trợ cho người nhà chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện (nghiên cứu tại khoa Nhi bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội)

Tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cán bộ - giảng viên tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường ĐH GTVT

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Chiến lược marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Tính thống nhất và sắc thái riêng trong ca dao người Việt ở ba miền Bắc, Trung, Nam : Luận án TS. Văn học: 5.04.07

Nghiên cứu phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh có liên hệ với tiếng Việt : Qua trật tự cú pháp. Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 08

Sáng tạo xuất phát từ đời sống

Bén duyên cùng học bổng DongBu

TEACHERS’ AND STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE PILOTED TEXTBOOK ENGLISH 10: THE CASE OF NGHIA HUNG UPPER SECONDARY SCHOOL, NAM DINH CITY

AN INVESTIGATION INTO THE USE OF USEFUL EXPRESSIONS TO ENHANCE SPEAKING SKILLS FOR THE THIRD-YEAR STUDENTS AT HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY